1. Rodzaj tłumaczenia

PisemneUstne

2. Szczegóły tłumaczenia

ZwykłePrzysięgłe
symultanicznekonsekutywneinne

3. Język tłumaczenia4. Dodaj plik do tłumaczenia

Szczegóły realizacji

Dane kontaktowe

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów realizacji zapytania, zlecenia i wymiany korespondencji. Administratorem danych osobowych jest firma Centrum Językowe British Plus z siedzibą w Suwałkach, przy ul. 1-go Maja 4a/5. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Oświadczam, że zostałem(-am) poinformowany(-na) o prawie do wglądu do moich danych, poprawienia ich lub usunięcia. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek konieczny do realizacji zapytania, zlecenia. Kontakt z administratorem danych osobowych – kontakt@britishplus.pl.