Tłumaczenia przysięgłe to potoczna nazwa tłumaczenia  uwierzytelnionego. Tłumaczenia te są wykonywane przez tłumaczy przysięgłych specjalizujących się w wykonywaniu tłumaczeń dokumentów sądowych, testamentów, zaświadczeń o niekaralności, aktów stanu cywilnego, dokumentów szkolnych, zaświadczeń, certyfikatów i innych oficjalnych dokumentów. Każde tłumaczenie uwierzytelnione (przysięgłe) zostaje przez tłumacza podpisane i poświadczone jego pieczęcią. Konkretnemu zleceniu zostaje nadany numer, pod którym jest ono zarejestrowane w księdze repertorium, prowadzonej specjalnie dla celów tłumaczeń przysięgłych.

Centrum Językowe British Plus współpracuje z wieloma wybitnymi tłumaczami przysięgłymi ze wszystkich europejskich języków poważnie traktujących prawa i obowiązki, wynikające z posiadania uprawnień tłumacza przysięgłego i wykonywania tłumaczeń uwierzytelnionych. Tłumaczenia uwierzytelnione (przysięgłe), wykonywane przez naszych tłumaczy, są sporządzane z zachowaniem wszelkich odnośnych przepisów i rozporządzeń.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z usług Centrum Językowego British PLUS.

Szybka wycena tłumaczenia

Zapraszamy Państwa do skorzystania z bezpłatnej wyceny.

W tym celu prosimy o złożenie zapytania przez formularz kontaktowy
lub przesłanie maila na adres: translation@britishplus.pl