Centrum Językowe British Plus w Suwałkach

Szkoła Języków Obcych i Biuro Tłumaczeń

NIP: 8442240047                                                                                                                  REGON: 365259689

Biuro – oddział Suwałki, ul. 1-go Maja 4a
Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek: 9:00 – 17:00
sobota: 10:00 – 16:00

Sekretariat: tel. +48 698 806 065

Tłumaczenia – e-mail: translation@britishplus.pl
Szkolenia, Egzaminy, Certyfikaty – e-mail: sekretariat@britishplus.pl 

Numer konta: PKO BP 11 1020 1332 0000 1102 1028 8738

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów realizacji zapytania, zlecenia i wymiany korespondencji. Administratorem danych osobowych jest firma Centrum Językowe British Plus z siedzibą w Suwałkach, przy ul. 1-go Maja 4a/5. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Oświadczam, że zostałem(-am) poinformowany(-na) o prawie do wglądu do moich danych, poprawienia ich lub usunięcia. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek konieczny do realizacji zapytania, zlecenia. Kontakt z administratorem danych osobowych – kontakt@britishplus.pl.

Napisz do nas wiadomość

Chciałbyś zorganizować szkolenie? Poznać informację o naszych kursach? Przesłać dokument do wyceny? Skontaktuj się z nami. Wypełnij poniższy formularz.